Laury Adama Gorczyńskiego rozdane

b_314_96_16777215_01_images_Logotypy_Powiatowy.jpgPopularyzacja twórczości Adama Gorczyńskiego - romantyka z Brzeźnicy i promocja młodych talentów była celem II Powiatowego Konkursu Literacko-Plastycznego „O Laur Adama Gorczyńskiego”. Organizatorem było Stowarzyszenie „Malownicza Gmina” z Brzeźnicy, które pozyskało na realizację projektu dofinansowanie ze środków dotacji powiatu wadowickiego. Do udziału w konkursie zaproszono uczniów z powiatu wadowickiego.

Spośród nadesłanych przez uczestników 31 prac wybrano laureatów.
W ramach konkursowego zadania powstały: wiersze, opowiadania, prace plastyczne. Utwory literackie i rysunki inspirowane są życiem i twórczością Adama Gorczyńskiego. Nagrodzone wiersze wydrukowano na okolicznościowej ulotce. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół w: Brzeźnicy, Chrząstowicach, Paszkówce, Sosnowicach, Stanisławiu Dolnym. Dziękujemy paniom  polonistkom i panu Robertowi Gorczyńskiemu za współpracę. 

Gala wręczania nagród odbyła się 26 października 2017 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, który był wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Brzeźnicy partnerem realizacji projektu. Nagrody i dyplomy wręczali zwycięzcom Prezes Stowarzyszenia „Malownicza Gmina” Bogusław Antos i dyrektor ZSP w Brzeźnicy Anna Lang.

Gala połączona była z uroczystą  prezentacją utworów Adama Gorczyńskiego w wykonaniu uczniów ZSP w Brzeźnicy. Gimnazjaliści recytowali wiersze, a uczniowie klasy VI b przedstawili inscenizację opowieści „Kościół św. Anny w Zakrzowie”. Staropolski polonez był zwieńczeniem uroczystości.  

Polecamy zobaczyć fotogalerię na stronie ZSP w Brzeźnicy.

     1. Konkurs literacki.
A.  KONKURS NA TEKST WIERSZOWANY - „GORCZYŃSKI NA WESOŁO”
Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych i Gimnazjów
I MIEJSCE
Izabela Morek, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
II MIEJSCE
Maria Pamuła, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
III MIEJSCE
Gabriela Ciapa, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

B. KONKURS NA TEKST PROZATORSKI
Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych/Uczniowie Gimnazjów
I MIEJSCE
Weronika Konik,
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
Wiktoria Pudłowska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
II MIEJSCE
Julia Dyrga, Szkoła Podstawowa w Sosnowicach
Julia Mostowik, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy
III MIEJSCE
Zuzanna Dyrga, Szkoła Podstawowa w Sosnowicach
Paulina Grzesiak, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

2. Konkurs plastyczny - „Gorczyński w obrazie”.
Kategoria: Uczniowie Szkół Podstawowych/Uczniowie Gimnazjów
I MIEJSCE
Kinga Żarczyńska, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brzeźnicy

II MIEJSCE
Wiktor Słowik, Szkoła Podstawowa w Paszkówce

III MIEJSCE

Kacper Suter, Szkoła Podstawowa w Sosnowicach

b_359_110_16777215_01_images_Logotypy_Powiatowy.jpg                         

PROJEKT-ZADANIE PUBLICZNE PN. II POWIATOWY KONKURS

LITERACKO-PLASTYCZNY 
„O LAUR ADAMA GORCZYŃSKIEGO”

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW DOTACJI POWIATU WADOWICKIEGO.