Dr Jan Rodak o ks. Zdziewojskim wielkim czcicielu św. Jana z Kęt

b_280_210_16777215_01_images_W_cieniu2017DSC03361.jpgPodczas wieczoru autorskiego historyk dr Jan Rodak opowiadał i prezentował źródła związane z biografią dwóch postaci św. Jana Kantego i jego czciciela świątobliwego ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego. Spotkanie odbyło się 27 października 2017 r. w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy z okazji wydania najnowszej książki pt. „W cieniu legendy św. Jana z Kęt: święty Jan Kanty w życiu i w materialnej spuściźnie ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego”.

Dr Jan Rodak jest niestrudzonym badaczem działalności ks. Grzegorza Jana Zdziewojskiego. Spośród kilku kościołów wzniesionych z fundacji ks. Zdziewojskiego do naszych czasów ocalał jedynie drewniany kościółek w Tłuczani  wybudowany w 1664 r. Według autora architektoniczną inspiracją kształtu świątyni był kościół w Pilicy, gdzie wcześniej był duszpasterzem ks. Zdziewojski.

Do tej pory mało znane i nieopisane w literaturze były zasługi kaznodziei w szerzenie kultu św. Jana Kantego w okresie przed beatyfikacyjnym. Obszernie udokumentowane w nowej książce dokonania sprawiają, że teraz już każdy kto będzie opisywał życie św. Jana z Kęt powinien wspomnieć o ks. Zdziewojskim. Wyjątkowa duchowa więź łączyła te postacie. Wymownymi znakami są m.in.: przyjęcie przez ks. Zdziewojskiego drugiego imienia-Jan, ułożenie wiersza i modlitwy ku czci Jana Kantego, ufundowanie kaplicy Jana Kantego w Kętach, zamawianie obrazów z wizerunkiem Jana Kantego i darowanie ich do różnych miejsc np. do klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie znajduje się do dzisiaj nad wejściem do refektarza, przygotowanie i używanie ekslibrisu przedstawiającego Jana Kantego.

Publiczność, która przybyła na spotkanie mogła zobaczyć na wystawie unikatowe publikacje, m.in. różne wydania książki pt.: „Żywot świętego Jana Kantego” z XVIII i XIX w., Akt beatyfikacyjny Jana Kantego, Adama Opatowczyka ,,Dawny akademik krakowski", Warszawa 1900; ,,Kazanie wygłoszone w 500 rocz. ur. św. Jana Kantego", Kraków 1890. Ponadto zaprezentowano XIX-wieczne wydania książek Adama Gorczyńskiego.

Serdecznie dziękujemy - autorowi, gościom i mieszkańcom wraz z Wójtem Bogusławem Antosem, ks. prałatowi dr. Stefanowi Misińcowi członkowi Fundacji ,,Szlaki Papieskie", ks. kanonikowi Janowi Giądle proboszczowi parafii w Marcyporębie – wszystkim, którzy uczestniczyli w wieczorze autorskim.  Pozdrawiamy i polecamy odwiedzanie Spichlerza Książki w Brzeźnicy.

Polecamy przeczytać relację i zobaczyć fotogalerię autorstwa Edyty Łepkowskiej na stronie: beskidzka24

Polecamy zobaczyć fotogalerię autorstwa Teresy Paździor na stronie: tluczan.republika.pl