„Bibliotekarz na Topie” w powiecie wadowickim

b_281_166_16777215_01_images_Na_Topie.jpgWadowicka Biblioteka Publiczna realizuje projekt „Bibliotekarz na Topie” adresowany do bibliotekarzy z powiatu wadowickiego, na który pozyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu „Partnerstwo dla książki”. Bibliotekarze z gminy Brzeźnica wzięli udział w cyklu szkoleń i warsztatów podnoszących kompetencje i umiejętności zawodowe.

 

Wadowicka Biblioteka jako biblioteka powiatowa stara się integrować lokalne środowisko bibliotekarskie. Organizowane szkolenia i warsztaty pozwolą w przyszłości na skuteczniejsze działania kulturalne i uatrakcyjnią ofertę popularyzującą czytelnictwo dzieci oraz dorosłych z wszystkich bibliotek publicznych na terenie powiatu. Wymiana doświadczeń i pomysłów pozwala spojrzeć bibliotekarzom inaczej na zmieniające się zadania i cele stawiane współczesnym bibliotekom, jako nowoczesnym ośrodkom kształtującym sferę kulturalną i społeczną.

Cykl szkoleń przeprowadzonych pod koniec  2017 r. obejmował:

1.    Prawne aspekty działania biblioteki publicznej.

2.    Prawo autorskie w bibliotece.

3.    Profesjonalna obsługa użytkowników biblioteki warsztaty personalne.

4.    Sztuka skutecznej reklamy biblioteki promocja działalności, współpraca z mediami.

5.    Współczesna literatura dla dzieci i młodzieży oraz jej promocja wśród użytkowników biblioteki.

6.    Nowe formy działalności biblioteki.

7.    Biblioterapia i arteterapia.

8.    Social media i aplikacje mobilne oraz ich wykorzystanie w działaniach bibliotek warsztaty.