Podzielmy się historią - otwórzmy rodzinne albumy ze zdjęciami

b_481_69_16777215_01_images_Logotypy_2018.jpgZwracamy się z apelem do mieszkańców gminy Brzeźnica i wszystkich osób, które mogą udostępnić do zeskanowania stare fotografie lub inne dokumenty historyczne związane z historią gminy Brzeźnica. Czekamy do końca stycznia 2018 r. Warto wykorzystać tę szansę, aby upamiętnić ludzi i wydarzenia z przeszłości. Zapraszamy do Spichlerza Książki w Brzeźnicy  lub do kontaktu telefonicznego tel. 33 87 92 472.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy realizuje w okresie 2017/2018 projekt pn. „Festiwal książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań  prezentujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturowym". W ramach wydarzenia zostaną wydane dwie książki: „Gmina  Brzeźnica: album starej fotografii”; „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy” oraz odbędzie się sześć spotkań promocyjnych, które zaplanowano na kwiecień 2018. W grudniu 2017 r. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie na dofinansowanie projektu.

 Z dotychczas zgromadzonego zasobu zdjęć wstępnie został opracowany następujący spis treści książki ,,Gmina Brzeźnica: album starej fotografii":
 1.    Zagrody i praca
        
Domy i obejścia
        Na polu i w ogrodzie
        Dworskie dobra w Brzeźnicy
        W majątku dworskim w Nowych Dworach
      
 2.    Rybołówstwo i akwakultura
        Nad Wisłą i na Wiśle
        Patenty żeglarskie
        Nad kanałem
        Nad stawami
        Rodacy w służbie nad morzem

          
  3.   Życie religijne

        Świątynie i miejsca modlitwy
        Kapłani i wierni

        Procesje, asysty, pielgrzymki
        Zgromadzenie sióstr zakonnych
        Święty Jan Paweł II


4.    Żołnierskie losy

       W mundurze armii austro-węgierskiej
       Korespondencja w czasach wojen i niewoli
       W polskim mundurze

       Roboty przymusowe


 5. Uroczystości rodzinne

        Pamiątki z chrztu świętego
        Pierwsze komunie święte
        Śluby i wesela
        Pogrzeby

  
 6. Portrety i stroje
         
Kobiety
          Mężczyźni
          Rodziny 

          Dzieci i młodzież
          Znajomi i przyjaciele

   

      7. Komunikacja i relaks
        
Konie i zaprzęgi
         Rowery i motocykle
         Kolej
         Zabawy na śniegu
         Na boisku

  
   8. Tradycje i zwyczaje  

       Orkiestry, zespoły, chóry         
       Dożynki
       Bramy weselne
       Świąteczne zwyczaje

     9. Stowarzyszenia na wsi
       
Katolickie stowarzyszenia
        Ludowe stowarzyszenia
        Ochotnicze Straże Pożarne
        Koła Gospodyń Wiejskich

   10. Instytucje i organizacje
        
Urzędnicy i mieszkańcy     
        Szkoły i przedszkola
        Biblioteki
        Mleczarnia
        Ośrodki Zdrowia
        Bank
        Posterunek
        Poczta
        Pochody 1-majowe

    11. Dokumenty jako znaki czasów
      
Z okresu międzywojennego
       Z wojennych lat
       Z czasów PRL


 
„Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji”.

                                                                                                                 Wiesława Jarguz

Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”.