Festiwal Książki zapraszamy na spotkania

b_500_707_16777215_01_images_Plakat_Festiwal.jpg

 

SPOTKANIA W SPICHLERZU KSIĄŻKI W BRZEŹNICY W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PT.

 „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury  w kontekście historyczno-kulturalnym".

Terminy spotkań:
                    23 kwietnia (poniedziałek) 2018 r., godz. 9.30

                    24 kwietnia (wtorek) 2018 r., godz. 9.30

                    25 kwietnia (środa) 2018 r., godz. 9.30

                    26 kwietnia (czwartek) 2018 r., godz. 9.30

                    27 kwietnia (piątek) 2018 r., godz. 10.45

                    28 kwietnia  (sobota) 2018 r., godz. 9.30

Spotkania są otwarte i ogólnodostępne, serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

 Dzięki współpracy ze szkołami w poszczególnych dniach w ramach edukacji regionalnej udział  wezmą uczniowie i harcerze z:

 - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Marcyporębie,

- ZSP w Brzeźnicy Gimnazjum im. Adama Gorczyńskiego w Brzeźnicy,

- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Sosnowicach,

- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Tłuczani,

- Szkoła Podstawowa im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce,

- Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Brzeźnicy,

- 51 DH „Wędrownicy” im. Tadeusza Kościuszki w Brzeźnicy
  oraz klasa VII b SP w Brzeźnicy.

Program, każdego ze spotkań obejmuje:

 - prezentacje dotyczące dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury,
   zagadnień II wojny  światowej na terenie gminy Brzeźnicy i okolicy, starej fotografii
   z terenu gminy Brzeźnica,

- udział gości honorowych w tym autorów wspomnień z czasów II wojny światowej,

- dystrybucję wydawanych publikacji pt.:
Gmina Brzeźnica: album starej fotografii,
II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy,

- degustację potraw z ryb i innych produktów tradycyjnych.

 

b_502_89_16777215_01_images_FK_Finansowanie.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego  i Rybackiego Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

  

Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach „Festiwalu Książki Doliny Karpia” i lekturę nowych publikacji do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.