Festiwal Książki Doliny Karpia - dzień drugi

 

b_281_211_16777215_01_images_DSC04206.JPGSpotkanie w dniu 24 kwietnia 2018 r. zainaugurowano promocją nowych publikacji oraz  prezentacją na temat akwakultury na terenie gminy Brzeźnica, gdzie stare i nowe zdjęcia pokazały bogactwo wodnych zasobów przyrodniczych. Udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sosnowicach wraz z nauczycielami oraz dorośli w tym goście honorowi.  

 

Senior Władysław Kutermak z Łączan, zaprezentował część swojej bogatej kolekcji dokumentów archiwalnych dotyczących historii flisactwa i żeglugi. Zawodowo pracował jako milicjant, ale historia odległych czasów zawsze go interesowała. Wielu flisaków powierzyło mu swoje pamiątki i dzisiaj ma wiele oryginalnych dokumentów.  

Z promocją nowo wydanej książki historycznej związana była prelekcja  dr Dawida Golika z IPN Kraków, który jest autorem rozdziału: Zbrojne podziemie niepodległościowe w Brzeźnicy i okolicach 1944-1949, opublikowanego w nowo wydanej książce pt. II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy. Historyk doskonale dostosował przekaz do odbiorów i nakreślił ogólny obraz wojny, zadania i misję Armii Krajowej, trudną powojenną rzeczywistość i dylematy życiowych wyborów, z którymi zmagali się ludzie.  

O wojennej katastrofie amerykańskiego samolotu we wrześniu 1944 r. na granicy Tłuczani, Wyźrału  i Zygodowic opowiedziała Teresa Paździor. Obok amerykańskich lotników śmierć poniosła wtedy także jej ciocia Maria Cichoń. Historię tę autorka opisała w/w wymienionej książce. Pani Teresa z sentymentem przywołała  również wspomnienia swojej mamy na temat majora Władysława Wśniowskiego, który prowadził na ziemi wadowickiej tajne nauczanie w okresie okupacji.

Wydarzenie w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy zorganizowano w ramach projektu pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturalnym", realizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy.

Dziękuję wszystkim którzy wzięli udział w wydarzeniu: gościom honorowym, którzy zaciekawili historią, Wójtowi Gminy Brzeźnica Bogusławowi Antosowi, dyrekcji SP w Sosnowicach, nauczycielom: Agnieszka Wolska, Magdalena Gajek, Przemysław Opyrchał, Zenon Piotrowski. Uczniowie wiedzą, że mogą wrócić do Spichlerza Książki w Brzeźnicy z rodzicami, aby zdobyć książki na temat historii lokalnej.

Zapraszam na kolejne spotkania. Po zakończeniu cyklu przedpołudniowych spotkań odbędzie się wieczór promocyjny.

Wiesława Jarguz

  

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej 
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

b_485_86_16777215_01_images_FK_Finansowanie.jpg

b_479_359_16777215_01_images_DSC04201.JPG

 b_479_359_16777215_01_images_DSC04172.JPG

b_479_359_16777215_01_images_DSC04212.JPG

 b_479_359_16777215_01_images_DSC04208.JPG

b_478_358_16777215_01_images_DSC04219.JPG

b_475_356_16777215_01_images_DSC04213.JPG

b_473_355_16777215_01_images_DSC04206.JPG

b_473_355_16777215_01_images_DSC04221.JPG

 b_261_196_16777215_01_images_DSC04170.JPG