Festiwal Książki Doliny Karpia – dzień czwarty

b_280_210_16777215_01_images_DSC04280.JPGNa spotkanie w dniu 26 kwietnia 2017 r. w ramach Festiwalu Książki do Brzeźnicy przybył ojciec Józef Antos Jezuita, którego wspomnienia zostały opublikowane w książce II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy.
W rodzinne strony przyjechał  z ojcem Andrzejem Migaczem Jezuitą, Rektorem Kolegium Jezuitów oraz Bazyliki przy ul. Kopernika w Krakowie. W Spichlerzu Książki powitali ich serdecznie uczniowie wraz z nauczycielami ze Szkoły Podstawowej im. Antoniego Kucharczyka w Paszkówce.

 

Na wstępie zaprezentowano gminę Brzeźnica poprzez ukazanie jej walorów akwenów wodnych, akwakultury, rybactwa i tradycji flisackich. Następnie odbyła się promocja treści nowych publikacji, wydanych w ramach realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy projektu pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturalnym”.

Etapy powstawania książek przybliżył Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, akcentując udział seniorów, którzy opublikowali swoje wspomnienia oraz mieszkańców i rodaków, którzy udostępnili archiwalne zdjęcia do książki: Gmina Brzeźnica: album starej fotografii.

Ojciec Józef Antos – rodak z Paszkówki, świadek historii z okresu II wojny światowej wspominał m.in.: dzieciństwo podczas wojny, szkołę w Pobiedrze, pobyt ojca w niemieckiej niewoli, pogrzeb Antoniego Kucharczyka– poety ludowego rodem z Bęczyna. Miłym akcentem była odpowiedź uczniów, kiedy jedna z uczennic Julia Bolek przeczytała wiersz Antoniego Kucharczyka.

Wiele ciekawych, archiwalnych  dokumentów oraz czasopismo ,,Ster" zaprezentował publiczności Wiesław Czubaj –z Jaśkowic, historyk i regionalista, autor rozdziału: Obecnie niewiele znaczące niemieckie „szpargały”, kiedyś decydujące o ludzkim życiu dokumenty, opublikowanego w nowej książce II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy. Ponadto przywołał pamięć o swoim dziadku Piotrze Leśniaku, który pisał dziennik i fragmenty z tego rękopisu Pan Wiesław udostępnił do publikacji.

Z kolei Teresa Paździor z Tłuczani przybliżyła uczniom trzy historie, które współredagowała do promowanej na spotkaniu książki. Opowiedziała o tajnym nauczaniu, którego uczennicą była jej mama Stefania Scąber,  o zamordowanym na Wschodzie poruczniku Mieczysławie Woźniczce z Tłuczani, o tragicznej śmierci Marii Cichoń –cywilnej ofierze podczas katastrofy amerykańskiego samolotu.

Całe spotkanie stanowiło spójną całość. Była też chwila wyjątkowa, kiedy wszyscy zaśpiewali ojcu Józefowi Antosowi 100 lat z okazji 90 urodzin, które obchodził przed tygodniem. Obecni na spotkaniu: Wiesław Jaskuła – Prezes PUKS „Pobiedr” wręczył Jubilatowi klubowy sportowy proporczyk i kalendarz, a Wiesław Czubaj pięknie wydany tomik swojej poezji z ilustracjami Kazimierza Wiśniaka.

Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim za przyjęcie zaproszenia i integrację podczas spotkania. Serdecznie Bóg zapłać, kieruję do ojców Jezuitów. Dziękuję dyrekcji, nauczycielom i uczniom SP w Paszkówce oraz współautorom publikacji, którzy wzięli udział w wydarzeniu.

Wiesława Jarguz

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji
do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

b_532_170_16777215_01_images_Festiwal_Finansowanie.jpg

b_430_322_16777215_01_images_DSC04276.JPG

b_432_324_16777215_01_images_DSC04281.JPG

b_434_325_16777215_01_images_DSC04283.JPG 

b_427_320_16777215_01_images_DSC04285.JPG

b_430_323_16777215_01_images_DSC04287.JPG

b_426_319_16777215_01_images_DSC04290.JPG

b_422_316_16777215_01_images_DSC04293.JPG

b_423_318_16777215_01_images_DSC04303.JPG

b_417_312_16777215_01_images_DSC04304.JPG

b_413_310_16777215_01_images_DSC04305.JPG

b_415_311_16777215_01_images_DSC04313.JPG

b_413_309_16777215_01_images_DSC04319.JPG

b_251_188_16777215_01_images_DSC04265.JPG