Festiwal Książki Doliny Karpia – dzień piąty

b_280_210_16777215_01_images_DSC04343.JPGW piątek 27 kwietnia
2018 r. na spotkanie do Spichlerza Książki w Brzeźnicy przyszli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy wraz z dyrektor Agnieszką Błach i nauczycielami. Młode pokolenie mogło posłuchać wspomnień seniorek Mirosławy Wadowskiej i Marii Sikory. Wprowadzeniem w kolejne spotkanie była prezentacja na temat akwakultury gminy Brzeźnica, rybactwa, tradycji flisackich, konspiracji wśród wodniaków.

 

Promocja publikacji „Gmina Brzeźnica: album starej fotografii” oraz
 „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy” odbyła się poprzez przedstawienie wybranych zagadnień ujętych w nowo wydanych książkach. O nakładzie pracy związanej z opracowaniem i zgromadzeniem skanów zdjęć powiedział Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos.

W bardzo przystępnej dla uczniów formie wspomnieniami podzieliła się Mirosława Wadowska, która dzieciństwo podczas okupacji przeżyła w Brzeźnicy. Jej rodzina została szczególnie doświadczona. Ojciec Leopold Łukowski był przed wybuchem wojny komendantem Posterunku Policji Państwowej w Brzeźnicy. Podczas ewakuacji w stronę wschodniej granicy został aresztowany i wywieziony jak tysiące polskich oficerów do Związku Radzieckiego. Do 1990 r. rodzina nie miała potwierdzenia co się z nim stało. Został bestialsko zamordowany w Miednoje. Jego córka Mirosława Wadowska należy do Stowarzyszenia Rodzin Katyńskich. Zapisywanie i przywoływanie historii bardzo jej leży na sercu. Była jedną z tych osób, które od lat wspierały zamysł opracowania i wydania książek, które właśnie się ukazały. Dziękujemy.

Dużo wkładu w ocalenie historii lokalnej, a przez to i historii Polski wniosła Maria Sikora, która pochodzi z Brzeźnicy i jej rodzinny dom był obok bazy obozu pracy Służby Budowlanej Baudienst w Brzeźnicy. Zapomniane wydarzenia przypomniała w 2012 r., udzieliła do tej pory kilkunastu lub więcej wywiadów. Odnaleźli się jeszcze żyjący świadkowie, udostępnili zdjęcia, są spisane i nagrane relacje. Tutaj podziękowania za wsparcie należą się Jackowi Dyrladze z „Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej”. Dziennikarz zamieścił reportaż, uwierzył we wspomnienia seniorki, choć historycy powątpiewali, bo w książkach informacji nie było. Teraz już jest w nowo wydanej publikacji. Zagadnienie będzie dalej badane i opracowywane.

Na spotkaniu obecny był Władysław Bobula z Marcyporęby, którego ojciec Franciszek Bobula został zmobilizowany do wojny obronnej we wrześniu 1939 r. i ślad po nim zaginął. Pomimo licznych poszukiwań do dzisiaj jego los jest nieznany.   

Podsumowaniem była prelekcja Justyny Rolińskiej na temat Generalnej Guberni, wojennego terroru, zasięgu terytorialnego gminy Brzeźnica w GG, pacyfikacji Draboża, Lgoty i części Marcyporęba. Na podstawie literatury w tym afiszy śmierci i dokumentów zachowanych w IPN przybliżyła trudny temat osobowych i materialnych strat wojennych. Więcej na ten temat można będzie przeczytać w wydanej książce.

Obecni na spotkaniu dorośli mogą już przez majowy weekend czytać i oglądać nowe publikacje, bo są ich własnością. Album starej fotografii zachwyca obrazami sprzed lat. Przypomina ludzi, wydarzenia i miejsca. Daje świadectwo przemian jakie zaszły. Warto go mieć, ale trafi przede wszystkim do tych osób, które udostępniły do zeskanowania zdjęcia, bo nakład jest ograniczony.

Dziękuję wszystkich za udział w spotkaniu w tym dziennikarce Edycie Łepkowskiej z ,,Małopolskiej Kroniki Beskidzkiej" i Adamowi Rolińskiemu z Wydawnictwa Księgarnia Akademicka w Krakowie. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturalnym”.

Na zakończenie można było skosztować m.in. potraw z karpia zatorskiego - produktu tradycyjnego Doliny Karpia. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

 Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

b_412_73_16777215_01_images_FK_Finansowanie.jpg

 b_399_299_16777215_01_images_DSC04335.JPG

 

b_401_301_16777215_01_images_DSC04336.JPG

b_403_302_16777215_01_images_DSC04340.JPG

b_404_303_16777215_01_images_DSC04342.JPG

b_400_300_16777215_01_images_DSC04346.JPG

b_396_297_16777215_01_images_DSC04349.JPG

b_394_295_16777215_01_images_DSC04353.JPG

b_250_187_16777215_01_images_DSC04329.JPG

b_247_185_16777215_01_images_DSC04333.JPG

b_247_185_16777215_01_images_DSC04334.JPG