Album starej fotografii i książka na temat II wojny światowej w gminie Brzeźnica

 

b_280_210_16777215_01_images_DSC04163.JPGZapraszamy po publikacje w pierwszej kolejności osoby, które wniosły wkład w ich powstanie. Książek nie starczy dla wszystkich mieszkańców, dlatego zachęcamy tych, którzy je otrzymają, aby wypożyczyli innym i w ten sposób literatura będzie czynnikiem integrującym. Dzielmy się historią. Dalej można udostępniać do zeskanowania archiwalne fotografie z rodzinnych albumów. Zapraszamy do Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy.


W ciągu tygodnia od 23 do 28 kwietnia 2018 r. odbyło się w Spichlerzu Książki w Brzeźnicy sześć spotkań w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia. Na każdym przybliżono wiadomości na temat dziedzictwa historycznego i kulturowego w tym tradycji flisackich i akwakultury. Nie tylko pokazywano stawy, ale można było w ramach cateringu skosztować produktów z ryb i innych potraw lokalnych. Dorośli uczestnicy spotkań mogli otrzymać bezpłatnie nowo wydane publikacje.  W każdym dniu było inne grono gości honorowych: seniorów i współautorów.
 

 

O wojennych doświadczeniach z dzieciństwa kolejno opowiadali: dr Danuta Reśko, Czesław Wójcik, Stanisław Ochman, Władysław Kutermak, Amalia Panek, ojciec Józef Antos Jezuita, Mirosława Wadowska, Maria Sikora. Wojna w relacji ludzi, którzy  jej doświadczyli jest przekazem bardzo wartościowym, jako źródło historyczne. Podkreślił  ten atut książki szczególnie prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk jeden z trzech recenzentów publikacji. 

 

Treści opublikowane w książce przybliżyli i promowali jej współautorzy, w tym zawodowi  historycy: dr Dawid Golik, dr Piotr Sadowski; historycy i regionaliści: Wiesław Czubaj, Wiesława Jarguz, Joanna Marchewka, Halina Midur, Teresa Paździor, Justyna Rolińska. 

 

W każdym dniu do  Spichlerza Książki w Brzeźnicy przyjeżdżali uczniowie z innej szkoły z terenu gminy Brzeźnica i tak zaproszenie przyjęły: SP w Marcyporębie, SP w Sosnowicach, SP w Tłuczani, SP w Paszkówce, ZSP w Brzeźnicy, DH „Wędrownicy” z Brzeźnicy. Ponadto udział wzięli seniorzy z Domu Seniora w Marcyporębie. Uczniowie, którzy brali udział w spotkaniach mogą wrócić do Spichlerza Książki z rodzicami i otrzymać bezpłatnie wydane książki.

Dziękuję wszystkim  uczestnikom spotkań. Kieruję serdeczne podziękowania do osób, które przyczyniły się do powstania nowych publikacji i realizacji projektu. 

 

Publikacje pt. : „Gmina Brzeźnica: album starej fotografii” oraz „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy” zostały wydane pod Patronatem Honorowym Wójta Gminy Brzeźnica Bogusława Antosa. Całe przedsięwzięcie jest realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy w ramach projektu pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturalnym". 

 

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji 
do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

 

 b_484_86_16777215_01_images_FK_Finansowanie.jpg

b_480_360_16777215_01_images_DSC04164.JPG

b_479_359_16777215_01_images_DSC04126.JPG

b_475_356_16777215_01_images_DSC04145.JPG

b_473_355_16777215_01_images_DSC04157.JPG

b_476_357_16777215_01_images_DSC04203.JPG

b_477_357_16777215_01_images_DSC04221.JPG

b_466_350_16777215_01_images_DSC04260.JPG

b_472_355_16777215_01_images_DSC04241.JPG

b_467_350_16777215_01_images_DSC04280.JPG

b_466_350_16777215_01_images_DSC04304.JPG

b_466_350_16777215_01_images_DSC04346.JPG

b_464_348_16777215_01_images_DSC04373.JPG

b_463_347_16777215_01_images_DSC04361.JPG

b_407_305_16777215_01_images_DSC04357.JPG

b_409_306_16777215_01_images_DSC04356.JPG

b_408_306_16777215_01_images_DSC04231.JPG

b_407_305_16777215_01_images_DSC04228.JPG

b_402_302_16777215_01_images_DSC04230.JPG

b_401_301_16777215_01_images_DSC04355.JPG