Żołnierskie groby z I wojny światowej

b_280_189_16777215_01_images_IMG_20191103_163937.jpgWśród cmentarzy, na których pochowano żołnierzy poległych podczas I wojny światowej są wymienione dwa z gminy Brzeźnica: Marcyporęba - Cmentarz wojskowy nr 484 B – na Cmentarzu Parafialnym; Tłuczań Dolna - Cmentarz wojskowy nr 475 – na Cmentarzu Parafialnym. Wadowiczanin Michał Siwiec-Cielebon - pasjonat historii i regionalista opracował artykuł pt. Zostanie po nich ziemi kopczyk…? Groby wojenne z I wojny światowej na ziemi wadowickiej – przegląd problematyki,

opublikowany w: „Wadoviana: przegląd historyczno-kulturalny. Pismo Wadowickiego Centrum Kultury” 2008 nr 11, s. 87-112.  

Treść artykułu.