Tradycje flisackie

 b_592_85_16777215_01_images_Logotypy_2018.jpg

Gminna Biblioteka Publiczna w Brzeźnicy prezentuje tradycje flisackie w ramach projektu pn. „Festiwal książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań  prezentujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturowym". W ramach wydarzenia przygotowano dwie książki: „Gmina  Brzeźnica: album starej fotografii”; „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy” oraz zaplanowano sześć spotkań promocyjnych, które odbędą się w kwietniu 2018 r. W grudniu 2017 r. została podpisana umowa w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie na dofinansowanie projektu.

„Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji”.

                                                                                                                

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

 

GALARY I FLISACKA WIEŚ ŁĄCZANY
Galary - drewniane jednostki pływające obsługiwane przez dwie osoby. Sternikiem był najczęściej właściciel, a pomagał mu pomocnik zwany „chłopem”. W okresie międzywojennym galary miały długość 21-22 m, szerokość 9-10 m (w najszerszym punkcie) wysokość 0,95 –1 m. Na galarze była budka mieszkalna z desek, bardzo ciasna, ale dająca schronienie przed chłodem. Stał tam żeliwny piecyk, szafka i prycza. W połowie galaru znajdował się drewniany maszt. Galary miały ładowność od 20 ton, później nawet do 80 ton. Przewożono na nich np.: węgiel, zboże, sól, żwir, kamień, piasek. Sezon galarnicki trwał od wiosny do późnej jesieni.  

Łączany –  jedna z trzynastu wsi w gminie Brzeźnica, położonej  w powiecie wadowickim w zachodniej części województwa małopolskiego. W okresie międzywojennym Łączany były określane „stolicą wiślanego galarnictwa”. Większość mieszkańców zajmowała się bowiem flisactwem. Tutaj budowano barki i galary, a mieszkańcy spławiali z nurtem rzeki rożne towary. 

Franciszek Misia - flisak z Łączan, który na swoim galarze ewakuował wawelskie dzieła sztuki we wrześniu 1939 r. 

FILM O RATOWANIU WAWELSKICH ARRASÓW 

KRÓLEWSKI FLIS NA WIŚLE

b_471_333_16777215_01_images_Galar_1.jpg
      b_422_299_16777215_01_images_Galar_5.jpg

Zdjęcia archiwalne, udostępnione przez mieszkańców gminy Brzeźnica. 

b_426_287_16777215_01_images_Galar_2.jpg

Galar odkryty nad Wisłą w Brzeźnicy, 2011 r. 

       b_426_287_16777215_01_images_Galar_3.jpg
Replika galara zbudowana przez Stowarzyszenie ,,Malownicza Gmina" we współpracy z Urzędem Gminy w Brzeźnicy. Rejsy galarem są atrakcją turystyczną.