Wykłady, prelekcje, rozmowy

Wykłady 

II Konferencja historyczna 26 września 2015 r.

Temat: II Wojna Światowa oraz podziemie niepodległościowe na terenie gminy Brzeźnica

b_260_173_16777215_01_images_2_konferencja.JPG

- „Między wrześniem a styczniem. Działania frontowe w okolicach Brzeźnicy  w 1939 i 1945 r.” - wykład dr Piotr Sadowski; 

- „Płk. Franciszek Faix - Turnia, Bystrzański” - wykład doktorant Grzegorz Sado;

- „Polskie podziemie niepodległościowe w Brzeźnicy i okolicach 1944–1949” - wykład - dr Dawid Golik; 

- „Wojenne dzieciństwo w Marcyporębie: wspomnienia” - dr Danuta Reśko.

I Konferencja historyczna 27 września 2014 r. 

Temat: Zarys dziejów gminy Brzeźnica Doliny Karpia.
740 - lecie utworzenia korytarza radwanickiego i komory celnej w Brzeźnicy (1274 r.) 450-lecie włączenia księstwa zatorskiego do Polski (1564 r.).

b_263_175_16777215_01_images_1_konferencja.JPG

- „Ogólny zarys historyczny księstw oświęcimskiego i zatorskiego oraz etapy ich zbliżania   do Polski” - wykład dr hab. Andrzej Nowakowski;

 - „Osadnictwo oraz trakty komunikacyjne na obszarze księstw oświęcimskiego i zatorskiego – wykład” - wykład dr Krzysztof Koźbiał;

-  „Parafie i kościoły na terenie gminy Brzeźnica: zarys dziejów sieci parafialnej” - wykład  dr Grzegorz Wnętrzak;
- „Brzeźnica w czasach austriackich (1772-1918). Studium społeczno-gospodarcze” - wykład

dr Konrad Meus; 

- „Szkolnictwo ziemi brzeźnickiej w XX wieku” - wykład dr hab. Józef Brynkus.

b_241_328_16777215_01_images_ZarysOkładka.jpg

 

Prelekcje 

- Relacje z podróży dr. Andrzeja Nowakowskiego. Data: 10 lutego 2015 r. 

b_261_174_16777215_01_images_Nowakowski.JPG


- Jak marzenia zamieniać w osiągalne cele? Spotkanie i warsztaty z Piotrem Oczkowskim. Data: 6 marca 2015 r. 

b_263_175_16777215_01_images_Oczkowski.JPG


Rozmowy
- Rozmowy z mieszkańcami o obrazach utrwalonych na starych fotografiach w ramach gromadzenia od 2014 r. skanów do przygotowywanego opracowania drugiego albumu starej fotografii pt. „Gmina Brzeźnica”. Miejsce: Spichlerz Książki i prywatne domy mieszkańców, którzy dzielą się wspomnieniami i współtworzą opracowanie. Składamy serdecznie podziękowania za współpracę, życzliwość i poświęcony czas.

b_257_171_16777215_01_images_Album.JPG- Młodość na dawnej wsi i lata II wojny światowej na terenie gminy Brzeźnica – wspomnienia seniorów, spisywanie relacji.

b_263_175_16777215_01_images_O_wojnie_3.JPG
b_264_168_16777215_01_images_O_wojnie_1.JPG
b_262_196_16777215_01_images_O_wojnie.JPG
b_220_310_16777215_01_images_Wojenne.jpg


- Adam Gorczyński (1805-1876) - romantyk z Brzeźnicy, pisarz, malarz, tłumacz, społecznik. Życie i twórczość. Opracowywanie i wymiana informacji z: historykami literatury, regionalistami, nauczycielami, potomkami rodu.

b_207_296_16777215_01_images_Romantyk.JPG- Ks. dr Jan Piwowarczyk (1889-1959) - rodak z Brzeźnicy, rektor seminarium, wykładowca, publicysta katolicki, redaktor czasopism, filantrop. Życie i działalność. Opracowywanie i wymiana informacji z: historykami, członkami rodziny, ludźmi którzy znali księdza. 

b_271_180_16777215_01_images_Piwowarczyk_krewni.JPG


- Franciszek Misia (1897-1977) - flisak z Łączan, który wymiernie przyczynił się do uratowania skarbów wawelskich w tym arrasów. Razem z Antonim Nowakiem też z Łączan ewakuował  je Wisłą na własnym galarze 3 września 1939 r. aż do Kazimierza Dolnego. Opracowywanie tematu, rozmowy z rodziną i historykami, publikowanie informacji. 

b_262_162_16777215_01_images_Misia_bilet.JPG


- Ród Brandysów – życie, działalność, okoliczne dobra. Rozmowy w Spichlerzu Książki osób przygotowujących opracowania z krewną Brandysów Magdaleną Kajzar.  

b_261_174_16777215_01_images_Brandys_2.JPG
b_260_173_16777215_01_images_Brandys_1.JPG


- Strój regionalny na terenie gminy Brzeźnica – rozmowa w Spichlerzu Książki pracowników Muzeum Etnograficznego w Krakowie z właścicielką starych, rodzinnych  gorsetów.

b_262_143_16777215_01_images_Stroje.JPG


- Armia Krajowa na terenie gminy Brzeźnica: fakty odkrywane po latach. Rozmowy, spisywanie relacji.

b_260_173_16777215_01_images_A_K.JPG


- Dzieciństwo na Drabożu we wspomnieniach Aleksandry Gonciarczyk z Marcyporęby i Zofii Płatek z Katowic.

- Dawny Pobiedr we wspomnieniach ks. rodaka z Paszkówki - Jezuity ojca Józefa Antosa.

b_263_175_16777215_01_images_O_Antos.JPG


- Niemiecki obóz pracy Baudienst w Brzeźnicy w czasach II wojny światowej: relacja Marii Sikory ze Skawiny - świadka historii; wspomnienia Wincentego Wolarczyka z Kopytówki - byłego junaka-więźnia obozu. Rozmowy, spisywanie relacji.

b_262_175_16777215_01_images_Seniorzy_Baudienst.JPG
 b_262_155_16777215_01_images_Baudienst_1.jpg


- Flisackie tradycje Łączan. Wspomnienia: kapitan żeglugi Tadeusz Kozioł z Łączan; flisak Józef Bobak z Łączan; flisak Tadeusz Wawro, regionalista Władysław Kutermak z Łączan. Rozmowy, spisywanie relacji.
 

b_261_222_16777215_01_images_Flisacy.JPG
b_262_175_16777215_01_images_Kozio_T.JPG
b_282_275_16777215_01_images_Galary.jpg