Festiwal Książki Doliny Karpia zainaugurowany

b_280_210_16777215_01_images_DSC04157.JPG23 kwietnia 2018 r.
w Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich  odbyło się pierwsze ze spotkań, organizowanych
w ramach realizacji przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Brzeźnicy projektu pn. „Festiwal Książki w Dolinie Karpia, obejmujący wydanie publikacji  oraz cykl spotkań prezentujących dziedzictwo rybołówstwa i akwakultury w kontekście historyczno-kulturalnym". Przed południem w wydarzeniu udział wzięli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Marcyporębie wraz
z nauczycielami oraz dorośli. 

Po raz pierwszy odbyła się promocja nowo wydanych książek: „Gmina Brzeźnica: album starej fotografii” i „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy”. Książki zaprezentował  Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, który objął Patronatem Honorowym  ich wydanie. Spotkanie miało szczególny charakter dzięki seniorom – świadkom historii, którzy wspominali dzieciństwo w czasach II wojny światowej.

Z Krynicy przyjechała dr Danuta Reśko, która wraz z rodzicami Wandą i Ludwikiem Hylami oraz rodzeństwem mieszkała podczas okupacji w Marcyporębie. Podróż  do Brzeźnicy i spisanie wspomnień potraktowała jako hołd dla dziadków i rodziców oraz ludzi, dzięki którym przeżyli wojnę. Z Łączan  przybył Czesław Wójcik-pasjonat i znawca flisactwa, który podczas wojny pracował jako pomocnik na galarze. Opowiadał m.in. o konspiracji wśród flisaków. Z kolei o dzieciństwie na Trawnej Górze i frontowych walkach wojsk niemieckich z radzieckimi w styczniu 1945 opowiedział Stanisław Ochman. Oryginalne dokumenty z okresu  niemieckiej niewoli Jana Klimończyka - więźnia obozów zaprezentowała córka Joanna Marchewka z Paszkówki. Na spotkaniu w czwartek 26 kwietnia 2018 r. przeczyta wzruszające fragmenty wspomnień ojca. 

Bardzo dziękuję seniorom oraz ich rodzinom, którzy dołożyli starań, przywieźli rodziców oraz uczestniczyli w spotkaniu. Wydarzenie zaszczyciła swoją obecnością Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica Jadwiga Kozioł. Dziękuję uczniom, nauczycielom - Grażynie Gransort, Zenonowi Piotrowskiemu, Mirosławowi Rajdzie, dyrekcji SP w Marcyporębie oraz wszystkim mieszkańcom i gościom, którzy wzięli udział w pierwszym spotkaniu i promocji nowych publikacji. Więcej na temat treści książek w kolejnych relacjach ze spotkań.

Po południu wojenne lata na terenie gminy Brzeźnica w formie prezentacji przedstawiono uczniom klas III Gimnazjum w Brzeźnicy. Dziękuję za współpracę nauczycielom - Marzenie Woźniak i Beata Adamus oraz dyrekcji ZSP w Brzeźnicy.

Polecam udział w kolejnych spotkaniach, trwających przez cały roboczy tydzień od poniedziałku 23 kwietnia 2018 r. do soboty 28 kwietnia 2018 r. Program obejmuje:  prezentacje dotyczące dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury, zagadnień II wojny światowej na terenie gminy Brzeźnicy i okolicy, starej fotografii z terenu gminy Brzeźnica, udział gości honorowych w tym autorów wspomnień z czasów II wojny światowej, dystrybucję wydawanych publikacji pt.: „Gmina Brzeźnica: album starej fotografii”, „II wojna światowa w gminie Brzeźnica i okolicy”, degustację potraw z ryb i innych produktów tradycyjnych.

Zapraszam na spotkania do Spichlerza Książki w Brzeźnicy.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Celem operacji jest integracja społeczeństwa i upowszechnianie wiedzy na temat historii lokalnej i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez udział w spotkaniach w ramach Festiwalu Książki Doliny Karpia i lekturę nowych publikacji
do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.

b_400_71_16777215_01_images_FK_Finansowanie.jpg

b_401_300_16777215_01_images_DSC04126.JPG

 b_397_297_16777215_01_images_DSC04132.JPG

 b_399_299_16777215_01_images_DSC04142.JPG

b_402_302_16777215_01_images_DSC04150.JPG

b_401_300_16777215_01_images_DSC04157.JPG

b_398_299_16777215_01_images_DSC04149.JPG