Nowe książki są najczęściej wypożyczane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzeźnicy i jej filiach w: Łączanach, Marcyporębie, Paszkówce, Sosnowicach, Tłuczani. W systematycznym wzbogacaniu księgozbiorów pomoże nam dotacja na zakup nowości wydawniczych w kwocie 12.000 zł przyznana w sierpniu 2023 r. ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

NPRCZ.jpg

Nazwa zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków - Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”.

Celem konkursu jest wzmocnienie potencjału bibliotek w środowiskach lokalnych, poprzez wzrost atrakcyjności i dostępności ich zbiorów. Podstawowym elementem przesądzającym o atrakcyjności zbiorów danej biblioteki jest wystarczająca liczba nowości wydawniczych. Dofinansowanie jest elementem polityki bibliotecznej resortu kultury w zakresie kształtowania księgozbiorów bibliotek oraz wsparcia samorządów w finansowaniu zakupów nowości dla tych instytucji.

Przyznana dotacja uzupełnia nasz budżet na zakup nowych książek, a jednocześnie motywuje samorząd gminny Brzeźnica do systematycznego dbania o biblioteki publiczne, ponoszenia kosztów związanych ze wzbogacaniem ich zasobów zgodnie z potrzebami środowiskowymi i standardami w tym zakresie. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych, poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznej aktualizacji zasobów (ubytkowania), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.