Informujemy, że w każdym roku prowadzone są  statystyki, dotyczące m.in. liczby czytelników aktywnie wypożyczających. Ma to znaczenie przy określaniu wskaźników czytelniczych w stosunku do liczby mieszkańców i zapotrzebowań na dany rodzaj literatury. Książki dla dzieci powinny być wypożyczane na kartę dziecka, lektury na kartę ucznia. Jeżeli wszystko wypożycza dorosły na swoje konto, to tak, jakby dzieci i młodzież nie korzystały z bibliotek. Od liczby czytelników i ilości wypożyczeń zależą kwoty dotacji w  programach na dofinansowanie zakupu książek. Dlatego prosimy, aby bibliotecznych książek nie wypożyczać znajomym. Proszę czytelników, zachęcajcie Państwo innych do zapisania się do bibliotek. Nie zaniżajcie poziomu bibliotecznych wskaźników  czytelnictwa. Niejednokrotnie słyszę od czytelników, którzy przetrzymywali książki, że przeczytały je jeszcze inne osoby. Niestety w bibliotece będzie odnotowane tylko jedno wypożyczenie. Zapraszam serdecznie i jednocześnie proszę o przestrzeganie regulaminu biblioteki.

Wiesława Jarguz